Skip links

5 سوالی که به کارمندان شما کمک می کند تا هدف درونی خود را پیدا کنند

رهبری سازمان چگونه میتواند به کارمندانشان در معنی دار کردن کار برای آنها کمک کنند؟

سازمان ها منابع قابل توجهی را صرف تهیه ماموریت سازمان و ارزش های سازمانی می نمایند؛ اما، حتی پر طمطراق ترین آنها، از فیس بوک گرفته (ما برای وصل کردن آمدیم)  تا Volvo ( ما متهد به تامین امنیت شما هستیم) کم کم در میان هیاهوی کارهای روزانه کمرنگ و کمرنگ تر می شوند.

ولی کارمندان شما واقعا به چه چیزی احتیاج دارند تا با کارشان مانوس شوند، احساس رضایتمندی کنند و اهداف خود را در آینه آن کار ببینند. طبق مطالعه ای که Deloitte در سال 2016 انجام داد، کارمندان نسبت به شرکت هایی حس وفادار هستند که به آرزوهای کاری و زندگی آنها اهمیت دهد؛ به عبارت دیگر، آنچه به زندگی آنها معنی می دهد. بدون اینکه هیچ ربطی به مرتبه شغلی، نوع صنعت یا جنس کار داشته باشد، ما همه نیاز داریم تا معنای کاری که انجام میدهیم و تبلور آن را در زندگی خود ببینیم.

رهبران سازمان می توانند با یک گفتگوی خیلی ساده با کارمندان شان، سعی کنند تا این حس تعلق و هدفمندی را در آنها پیدا کنند. یک راه آن، استفاده از action identification theory است. به زبان ساده، هر فعالیت را می توان به صورت های مختلف تعریف کرد. مثلا، من الان دارم این مقاله را می نویسم. هم میتوانم بگویم که من در حال تایپ کردن یکسری لغت هستم؛ هم میتوانم بگویم که که من در حال تربیت رهبران آینده هستم. وقتی مدیران سازمان، کارمندانشان را در این مسیر و به سمت بالا ( از تعاریف کم اهمیت به تعاریف والا) هدایت می کنند، می توانند به آنها در یافتن معنی کارشان ( حتی در ساده ترین شغل ها) کمک کنند.

یک راه دیگر، پرسیدن 5 سال زیر از کارمندان و تکرار مداوم آن، بمنظور کمک به آنها در یافتن معنی کارشان است:

  • در چه کاری بهترین هستی؟ کدام کارها برایت آب خوردن هستند؟ کدام کارهای را انتخاب می کنی، چون که فکر می کنی در انجام آنها بهترین هستی؟ در کارهایت بابت کدام موارد مورد توجه قرار گرفته ای؟

هدف از طرح این سوالات، کمک به افراد برای پیدا کردن نقاط قوت شان و گشودن پنجره امید به سوی آنهاست.

  • از چه لذت می بری؟ در طول هفته دنبال انجام چه کارهایی هست؟ کدام قسمت از برنامه کاری هفتگی ات به تو انرژی می دهند؟ اگر قرار باشه خودت بدون هیچ محدودیتی شرح شغلی برای خودت بنویسی، زمانت را چگونه سپری می کنی؟

این سوالات کمک می کنند تا کارمندانتان آن بخش هایی از کارشان را که با آن عشق می کنند پیدا کنند.

  • چه کارهایی به شما حس مفید بودن می دهد؟ کدام یک از وظایف شما برای شرکت و تیمی که در آن کار می کنید خیلی مهم و حیاتی هستند؟ مهمترین اولویت زندگی شما چه چیزی است و چگونه می توانید آنرا در کارتان جستجو کنید؟

طرح این گونه سوالات ارزش ذاتی کاری که کارمندان شما انجام میدهند را هویدا می کند.

  • چه کارهایی حس حرکت رو به جلو به شما می دهد؟ در حال یادگیری چه چیزهایی هستید که فکر می کنید در آینده به کارتان می آید؟ چشم اندازی که برای خود ترسیم کرده اید چیست؟ کاری که امروز در حال انجام آن هستید چقدر شما را در مسیر چشم اندازتان کمک می کند؟

هدف از طرح این سوالات این است که بفهمیم کارهای امروز آنها چقدر به آنها در دستیابی به اهداف آیندشان کمک می کند.

  • نسبت به محیط اطراف تان و دیگران چگونه اید؟ چه نوع همکاری ای را با سایر کارمندان سازمان بهترین می دانید؟ اگر بخواهید محیط کاری ایده آلی در ذهنتان بسازید، آنرا چطور ترسیم می کنید؟ کار شما چگونه میتواند روابط اجتماعی و خانوادگی شما را بهبود ببخشد؟

این گونه سوالات افراد را تشویق می کند تا نوع ارتباطاتی که به آنها در معنی دار کردن کارشان کمک می کند پیدا کنند.

ارسال دیدگاه