Skip links

سامانه مدیریت خدمات میدانی

ظهور IoT ها و لزوم ایجاد راهکارهای نوین در حوزه خدمات میدانی

تکنولوژی های نوظهور همچون IoT و 5G سبب تغییر مدل های کسب و کار و ایجاد نیازهای جدید در صنایع گوناگون شده است. ارائه خدمات میدانی از این قاعده مستثنی نیست. بعنوان مثال، با گسترش شبکه 5G تعداد آنتن های فعال جهت پوشش شبکه 50 برابر تعداد آنتن های فعلی خواهد بود. به دنبال آن، استفاده از IoT ها به سرعت افزایش خواهد یافت بطوری که پیش بینی می شود تا سال 2025 تعداد دستگاه های مبتنی بر IoTبیش از 35 میلیارد عدد خواهد رسید. از یکسو، نصب و نگهداری این تعداد دستگاه جدید نیازمند سامانه ای هوشمند است تا بتواند با صرف کمترین هزینه، بالاترین کیفیت خدمات را به مشتریان نهایی ارائه دهد. از سودی دیگر، ظهور هوش مصنوعی و یادگیری ماشین این فرصت را فراهم آورده اند تا شرکت های ارائه دهنده خدمات میدانی بتوانند کارایی خود را افزایش دهند و سهم بیشتری از فعالیت های روزانه را به دوش هوش مصنوعی اندازند.

سامانه مدیریت خدمات میدانی فکور

سامانه مدیریت خدمات میدانی ارائه شده توسط شرکت فکور، ضمن برخورداری از انعطاف لازم جهت تطبیق با کسب و کارهای مختلف، توانسته است با بهره گیری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در خصوص تخصیص بهینه منابع و نیروها و مسیریابی های دقیق، بصورت قابل توجهی هزینه های عملیاتی و سرمایه ای شرکت ها را پایین آورد. استفاده از پلتفرم های چند وجهی و امکان تمرکز زدایی در حوزه خدمات میدانی، نقشی کلیدی در عصر IoTها را بازی می کند، بنحوی که شرکت ها قادر خواهند بود ضمن کاهش هزینه های سرمایه ای و هزینه های ثابت، منحنی هزینه های انجام شده در حوزه خدمات میدانی را با منحنی درآمدی خود همگام سازند.تجربه کاربری فوق العاده این سامانه، برگ برنده دیگری است که استفاده از آن را برای همه نوع نیروی انسانی با هر سطحی از مهارت و تجربه راحت می کند.