Skip links

دنبال کار می‌گردید؟ به فکور ملحق شوید

ما به دنبال افراد سختکوش و با استعداد هستیم تا به ما بپیوندند.

رزومه خود را برای ما ارسال کنید : hr@fakour.net

فرصت‌های شغلی

موقعیت‌های باز

برنامه‌نویس بک‌اند

تمام وقت

اطلاعات بیشتر

برنامه‌نویس بک‌اند

تمام وقت

اطلاعات بیشتر

تحلیل‌گر داده

تمام وقت

اطلاعات بیشتر